Zakładanie firmy

Nasze polskie prawo jest dość skomplikowane. Ponadto przepisy z zakresu rachunkowości i podatków należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Każdy błąd na etapie zakładania działalności lub spółki może mieć dla przedsiębiorcy negatywne skutki w przyszłości. Nie należy ryzykować – najbezpieczniej powierzyć proces rejestracji profesjonalistom, którzy sprawnie dopełnią wszelkich formalności, dbając zarówno o interesy spółki, jak i właściciela. Kraków rozwija się dynamicznie i powstaje wiele nowych spółek, więc strata czasu na załatwianie spraw urzędowych oznacza opóźnienie rozpoczęcia działalności.

Jak założyć firmę?

Po pierwsze zawsze należy się spokojnie zastanowić, jaki rodzaj działalności będzie odpowiedni dla naszego przedsiębiorstwa. Specjaliści od zakładania spółek wskażą chętnie zalety i wady konkretnych form prawnych. Rejestracja działalności gospodarczej jest łatwiejsza niż proces rejestracji spółki kapitałowej, jednakże pewne elementy jak np. wizyta w US czy ZUS zawsze wystąpi – różny będzie jedynie zakres składanych dokumentów.


Kraków terytorialnie zajmuje spory obszar, więc samodzielne zakładanie spółki zajmuje dużo czasu, niezbędnego na dojazd i czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Urzędach.


Zakładanie spółki jest znacznie szybsze, z udziałem biura rachunkowego, które doradzi formę opodatkowania, pomoże wybrać główny rodzaj działalności do REGON. Ważne jest również prawidłowe ustalenie, czy działalność firmy podlega pod opodatkowanie VAT – wtedy należy zgłosić firmę do rejestru czynnych podatników VAT.

Spółki osobowe

Zakładanie działalności gospodarczej prowadzonej osobiście, stale wiąże firmę z osobą właściciela – nie ma ona własnej osobowości prawnej, ani kapitału. Poza rejestracją w CEIDG należy dokonać zgłoszeń w ZUS i Urzędzie Skarbowym – oczywiście z zachowaniem ustawowych terminów.

Spółka cywilna – podobnie jak osobiście prowadzona działalność – jest spółką osobową i służy do prowadzenia działalności w oparciu o osobiste zaangażowanie wspólników.

Rejestracja spółek prawa handlowego

Rejestracji spółki możesz dokonać zarówno metodą tradycyjną (u notariusza), jak i za pomocą systemu teleinformatycznego S24.


Metoda tradycyjna pozwala na szersze spektrum zapisów w umowie spółki – można dobrze sprecyzować prawne i organizacyjne aspekty jej funkcjonowania. Zakładanie spółki ze wsparciem profesjonalistów pozwala na indywidualne przygotowanie umowę spółki, aby w pełni uwzględnić konkretne potrzeby, cele oraz relacje pomiędzy wspólnikami. Wszelkie czynności przygotowawcze są realizowane przez specjalistów z kancelarii – udziałowcy muszą się jedynie udać do notariusza celem podpisania umowy spółki. Po podpisaniu umowy, dalsze działania takie jak: rejestracja spółki (zgłoszenie do Sądu Gospodarczego właściwy Wydział Rejestrowy) oraz potwierdzenie dokonania wpisu firmy do rejestru KRS, również są realizowane przez nasz wykwalifikowany zespół.

Podstawowymi przesłankami pozwalającymi na rozpoczęcie działalności w formie Spółki z o.o. są:

  1. Przygotowanie i podpisanie przez wszystkich Wspólników umowy spółki;
  2. posiadanie i wpłata kapitału zakładowego o wartości co najmniej 5. 000 PLN, kapitał spółki musi być wpłacony w formie pieniężnej;
  3. zgłoszenie – rejestracja spółki w KRS (do czasu rejestracji spółka istnieje jako Spółka z o.o. w organizacji);
  4. po otrzymaniu potwierdzenia wpisania spółki do KRS kończy się zakładanie spółki w Sądzie Gospodarczym – wtedy firmy otrzymują własną osobowość prawną i mogą działać w oparciu o swoje organy statutowe,
  5. Złożenie zgłoszenia firmy do ZUS (jeśli będzie zatrudniała pracowników lub należy tylko do jednego Wspólnika);
  6. zakładanie spółki nie obędzie się bez odwiedzenia US, w celu zgłoszenia danych identyfikacyjnych spółki oraz ewentualnie do podatku VAT.
zakładanie firmy w krakowie samodzielna księgowa księgowość kraków

Co to jest system S24?

Zakładanie firmy za pomocą systemu teleinformatycznego S24 jest uproszczeniem całego procesu. Automatyzacja procesu oznacza jego uproszczenie, ale również ograniczenie możliwości kształtowania formy działalności. Umowy spółki tworzone są na podstawie głównego formularza (szablonu), zawierającego nieliczne opcje wyboru. To w praktyce oznacza, że nie występują tam żadne zapisy niestandardowe, uwzględniające specyficzną sytuację tworzonej spółki. Wybierając zawarcie umowy za pośrednictwem systemu S24 oszczędzamy na kosztach notarialnych, ale otrzymujemy gotową umowę zawartą według szablonu.

Zawiera on konkretne zapisy wymagane przez prawo handlowe, pozwalające na działanie Spółkom z o.o. o prostej konstrukcji właścicielskiej. Umowa nie pozwala na wprowadzenie żadnych niestandardowych elementów, a jej ewentualne zmiany w przyszłości, będą już wymagały formy notarialnej. Utworzenie umowy systemie S24 jest pierwszym etapem – później trzeba wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do KRS, załączając wymagane załączniki (np. lista wspólników, oświadczenie o wpłacie kapitału itd.). Prawidłowo zaakceptowane wnioski (podpisane za pomocą ePUAP lub certyfikowanego podpisu) są wysyłane do Sądu Gospodarczego Wydział Rejestrowy w formie elektronicznej, po uprzednim opłaceniu online opłat sądowych. Informacja o każdym zdarzeniu związanym z wnioskiem jest przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zakładasz spółkę?

Kraków jest dynamicznie rozwijającym się miastem, oferującym przedsiębiorcom możliwość wdrażania w życie pomysłów na biznes. Zakładanie działalności – bez względu na wybraną formę prawną – nigdy nie było tak szybkie i łatwe. Dzięki mojemu wsparciu cały proces będzie dla Państwa szybki i bezproblemowy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *