Pełna księgowość Kraków

Czym jest pełna księgowość? Czy się opłaca? Jakie są limity? Czy można przejść dobrowolnie na pełną księgowość? Jakie są wady i zalety pełnej księgowości?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiem poniżej.

Księgi handlowe

Pełne księgi w obiegowej opinii kojarzą się ze skomplikowanym, trudnym i drogim procesem zarządzania dokumentacją księgową. W rzeczywistości taka księgowość jest po prostu jednym z systemów ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz stanu majątku firmy. Moje usługi księgowe obejmują także księgi handlowe.

Co ważne, obejmuje ona wartość majątku uwzględnioną w wyposażeniu, środkach trwałych, towarach oraz na kontach i w gotówce. Właśnie z tego powodu jest tak niezwykle precyzyjna i wiarygodna.

Pełna księgowość w szczegółach

Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowośćProwadzenie ksiąg handlowych jest częścią rachunkowości. Stanowi wyjątkowo rozbudowany, sformalizowany i na pierwszy rzut oka skomplikowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Księgi handlowe obejmują ewidencję zdarzeń gospodarczych w ciągu całego roku podatkowego.

Co istotne prowadzenie ksiąg rachunkowych służy nie tylko do rejestrowania przychodów, kosztów czy obliczania należnych podatków. Służy przede wszystkim do stworzenia pełnego obrazu sytuacji finansowej działalności. Dzięki generowaniu szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej, prowadzenie pełnej księgowości może wspomóc przedsiębiorcę zwłaszcza początkującego. Szczegółowe dane analityczne optymalizują efektywność zarządzania procesami przepływów finansowych w firmie.

Co więcej, pełna księgowość może stanowić bezcenne narzędzie wykorzystywane m.in. do kontroli sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz analizy zysków i strat ponoszonych przez firmę.

Co wyróżnia księgi handlowe?

Co wyróżnia pełną księgowośćW przeciwieństwie do księgowości uproszczonej prowadzonej na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), w pełnej księgowości każda najmniejsza i pozornie nieistotna operacja jak wpływ do kasy, przelewy bankowe, zapłata za towar czy odszkodowanie znajduje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

Tym, co najbardziej wyróżnia pełną obsługę księgową, a zarazem czyni ją najbardziej skomplikowaną, jest system podwójnego zapisu. Polega on na księgowaniu każdej operacji na dwóch niezależnych kontach. Zatem każda, nawet najdrobniejsza operacja pieniężna, nie pozostanie niezauważona i znajdzie odzwierciedlenie w ewidencji.

Ten typ ewidencji uwzględnia bowiem także wszelkie operacje bezgotówkowe jak na przykład spadek wartości środków trwałych, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcom, wszelkie zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych są zunifikowane.

Podsumowując, prowadzenie ksiąg rachunkowych w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, daje możliwość pozyskiwania, a następnie analizowania i nadzorowania wszelkich danych i informacji związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość obowiązkowa czy dobrowolna?

Wybór właściwej formy opodatkowania jest niezwykle ważny, ponieważ podjęta w tym zakresie decyzja będzie rzutowała na sposób prowadzenia księgowości w firmie. Na księgowości, opiera się tak naprawdę struktura całego przedsiębiorstwa oraz wszystkie zachodzące w nim procesy finansowe.

Kiedy jest obowiązkowa?

W praktyce pewne grupy podmiotów gospodarczych nie muszą rozstrzygać dylematu czy prowadzić księgę handlową, czy też wybrać jedną z uproszczonych form opodatkowania.

Ustawodawca narzucił obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych poniższym podmiotom:

 • spółki handlowe oraz spółki cywilne z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które osiągają większy przychód netto niż 2 000 000 euro w polskiej walucie,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki administracyjne takie jak: gminy, powiaty oraz województwa wraz ze swoimi związkami, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
Dobrowolna

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby księgi rachunkowe prowadziła firma jednoosobowa czy niewielka spółka cywilna.

Teoretycznie bowiem, każdy nawet najmniejszy podmiot gospodarczy, może prowadzić pełną księgowość.

O wyborze tego rozwiązania powinni pomyśleć wszyscy przedsiębiorcy, którym zależy na stałym kontrolowaniu firmowych finansów. Z drugiej jednak strony wysokie koszty tego rozwiązania oraz jego zaawansowany stopień skomplikowania sprawia, że na pełną księgowość decydują się przede wszystkim większe jednostki organizacyjne, zdolne do zrealizowania wszelkich wymogów z tym związanych.

Jeżeli jednak zdecydujesz się przejść dobrowolnie na księgi handlowe, przejście z KPiR na pełną księgowość nie powinno być żadnym problemem. Mogę Ci w tym pomóc.

Zalety i wady

Zalety i wady pełnej księgowościPoniżej przedstawię zalety i wady oraz korzyści płynące z prowadzenia pełnej obsługi księgowej.

Jakie są zalety pełnej księgowości?

Pomimo tego, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowanym sposobem rozliczania, stosując tę metodę księgowania, można odnieść sporo korzyści.

Niewątpliwe zalety prowadzenia ksiąg handlowych to:

 • uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniężnych oraz każdej transakcji, pozwala kontrolować i analizować wydatki, koszty oraz źródła otrzymywanych przychodów,
 • uzyskanie pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy z racji dokładnej wyceny majątku,
 • ułatwia planowanie przyszłych inwestycji,
 • dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, które obrazują stan rzeczywisty środków pieniężnych pozostających do dyspozycji,
 • możliwość monitorowania na bieżąco zachodzących zmian na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku firmy,
 • uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa
Jakie są wady pełnej księgowości?

Pełna księgowość posiada również minusy, a najczęściej podkreślane to:

 • Wzrost kosztów, z uwagi na fakt, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem trudnym i skomplikowanym i wymaga dużej wiedzy. Ta wiedza i doświadczenie wiąże się z zatrudnieniem profesjonalnego księgowego bądź biura rachunkowego.
 • Konieczność stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości. To także moje zadanie jako księgowej.

Podsumowując, prowadzenie pełnej księgowości narzuca na przedsiębiorcę znacznie więcej obowiązków niż w księgowość uproszczona. Niemniej ich realizacja nie oznacza, że rozbudowana forma ewidencji przychodów i rozchodów to jedynie uciążliwy obowiązek i wyższe koszty – ma swoje zalety.

Większa dokładność i dbałość o szczegóły pozwala lepiej przeanalizować obrót pieniędzy w firmie. Dzięki tym informacjom możliwe jest optymalne zaplanowanie wydatków i inwestycji oraz przewidzenie kwestii podatkowych na przyszłość. Pełna rachunkowość to także większa przejrzystość, co pomaga zbudować zaufanie do marki, a także przyciągnąć inwestorów i klientów.

Coraz więcej świadomych przedsiębiorców, zmienia dobrowolnie formę prowadzenia ewidencji księgowej, na pełną. Pełna księgowość wykorzystywana jest przez firmy dobrowolnie głównie dlatego, że dzięki niej zarząd firmy uzyskuje bardzo dużą ilość informacji na temat procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki sprawozdaniom finansowym możliwe jest opracowanie optymalnej polityki budżetowej i podatkowej.

Ważne terminy podatkowe

do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

Ważne terminy księgowe – składki ZUS

do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.