Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości jest usługą na tyle trudną i wyjątkową, że podejmuje się jej bardzo niewielka liczba biur rachunkowych. Rozliczanie takich podmiotów wymaga nie tylko doświadczenia i wiedzy, ale również niestandardowego, specjalistycznego oprogramowania. Obsługuję kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Na przestrzeni lat, dało mi to ogromne doświadczenie poparte zaufaniem i wieloletnimi umowami w tym zakresie.

Jak rozliczyć wspólnotę mieszkaniową?

Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku, jakim było wykonywanie sprawozdań finansowych. Konieczne jest jednak w dalszym ciągu tworzenie rocznych sprawozdań zarządów takich wspólnot, w tym także w krakowskich wspólnotach mieszkaniowych.  Takowe sprawozdanie nie musi zostać dostarczone do urzędu skarbowego, lecz przekazane do członków wspólnoty mieszkaniowej. Ma to na celu potwierdzenie wykonania określonych działań ściśle powiązanych z zarządzeniem nieruchomościami w Krakowie.

Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych w Krakowie

Jeżeli poszukują Państwo księgowej z doświadczeniem w rozliczaniu wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Krakowa, zapraszam serdecznie do współpracy i kontaktu oraz zapoznania się z moimi referencjami w tym zakresie.

Zakres usług księgowości wspólnot mieszkaniowych
 • Księgowanie wydatków wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie m.in faktur oraz not księgowych,
 • Sporządzanie poleceń księgowania np. na podstawie polisy ubezpieczeniowej,
 • Księgowanie wyciągów bankowych dostarczonych w formacie MT 940 lub CSV,
 • Przeprowadzanie rozrachunków kont księgowych,
 • Przygotowywanie zawiadomień, wezwań do zapłaty, not odsetkowych,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego dla członków zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
 • Sporządzanie rocznej deklaracji CIT 8,
 • Bieżąca obsługa naliczeń miesięcznych dla mieszkańców,
 • Rozliczenia mediów,
 • Aktualizacja stawek za media,
 • Przygotowywanie przelewów z konta wspólnoty w zakresie zapłat za faktury kosztowe
Roczne rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej

Zarówno zarząd wspólnoty, jak i sam zarządca, może przygotować i dostarczyć roczne rozliczenie właścicielom nieruchomości.

Jakiego typu informacje muszą być zawarte w takim dokumencie?
 • Ewidencja wydatków i opłat związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej
 • Informacje o wynagrodzeniu członków zarządu lub firmy zatrudnionej do zarządzania nieruchomościami
 • Regulaminy rozliczeń (media, ogrzewanie lokali, zużycie wody)
 • Wydatki na remonty i bieżącą konserwację
 • Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne
 • Wydatki na utrzymanie porządku i czystości

Takie roczne sprawozdanie, musi zostać przygotowane i dostarczone najpóźniej do 31 marca bieżącego roku.

Ważne terminy podatkowe

do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

Ważne terminy księgowe – składki ZUS

do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.