Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów to najpopularniejsza forma rozliczeń. Cechuje ją uproszczona forma ewidencji, stąd nazwa księgowości uproszczonej. Przy zakładaniu działalności gospodarczej można dobrowolnie wybrać inny sposób księgowania dokumentów. Jednym z nich są książki handlowe, czyli pełna księgowość.

 • Najczęściej na księgowość uproszczoną decydują się podmioty takie jak:
 • Spółki Jawne
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze
 • Spółki Cywilne
 • Spółki Partnerskie

Limit obrotu KPiR

Gdy dany podmiot osiągnie limit 2 mln euro, jest zobowiązany ustawowo do przejścia z KPiR na pełną księgowość.

Wybór formy opodatkowania

Przy zakładaniu działalności gospodarczej, której podstawą rozliczania jest książka przychodów i rozchodów należy wybrać formę opodatkowania. Do wyboru mamy dwie. Skalę podatkową (17% i 32%) oraz podatek liniowy (19%). Próg skali 17% skali podatkowej, wynosi 85 528 zł. Wszystko powyżej tej kwoty będzie objęte 32% podatkiem.

Przykładowo, jeżeli zakładasz firmę w maju, a pierwszy przychód w roku osiągnąłeś 20 sierpnia to, możesz zmienić formę opodatkowania do 20 września. Taką operację możesz zrobić raz w roku.

Lista usług księgowych KPiR
 • Ewidencjonowanie dokumentów dla rozliczenia podatku VAT,
 • Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • Sporządzanie oraz bieżąca obsługa deklaracji JPK V7, a także deklaracji podsumowującej VAT-UE,
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędami Skarbowymi u ZUS,
 • Sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych PIT,
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Bieżąca optymalizacja i zarządzanie podatkowe w porozumieniu z klientem
Książka przychodów i rozchodów - zalety
 • Szersza wachlarz możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że nie musisz się aż tak bardzo zastanawiać czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu.
 • W przypadku KPiR podatek płacimy nie od naszego przychodu, ale od faktycznego dochodu. Oznacza to w uproszczeniu, że jeżeli kupiłeś coś za 1000 zł, a kosztów miałeś na 300 zł, to podatek zapłacisz od 700 zł.
 • W przeciwieństwie do rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego KPiR umożliwia uwzględnianie kosztów. Rozliczenie ryczałtowe nie ma takiej możliwości.
 • W przypadku książki przychodów i rozchodów masz dużo większy wpływ na optymalizację podatkową. Można pewne rzeczy ujmować z opóźnieniem – zgodnie z prawem.
Wady książki przychodów i rozchodów
 • Największą wadą księgi przychodów i rozchodów jest gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów. Konieczność skrupulatnego opisywania i sprawdzania poprawności swoich dokumentów księgowych jest bardzo czasochłonna i żmudna.
 • W KPiR musimy bardzo dokładnie dokumentować rachunkami wszystkie wydatki. Jakakolwiek nieprawidłowość będzie skutkowała niemożnością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu określonych wydatków.
  Może się także zdarzyć, że będziemy musieli zapłacić podatek za wystawiony rachunek w sytuacji, w której klient nam nie zapłacił.
 • Książka przychodów i rozchodów to nie wszystko. Podatnicy na KPiR są zobowiązani także do prowadzenia ewidencji środków trwałych, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia czy książki kontroli.

Ta cała biurokratyczna konieczność prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji może skutecznie zniechęcać do biznesu. Zamiast skupiać się na byciu przedsiębiorcą, można odnieść wrażenie, że skupiamy się na byciu urzędnikiem na etacie we własnej firmie.

Ważne terminy podatkowe

do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

Ważne terminy księgowe – składki ZUS

do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.