Zarządzanie podatkowe

Zarządzanie podatkowe to bezpłatna usługa księgowa, którą sama opracowałam. Moi klienci są obsługiwani w sposób indywidualny. Oznacza to, że każdy klient ma poczucie, że dzwoni do „swojej księgowej”. Jednej, a nie kilku w obrębie tego samego biura rachunkowego. Pozwala mi to na bieżącą analizę sytuacji finansowej firmy i jednoczesne wychwytywanie potencjalnych zagrożeń podatkowych. Nie ma znaczenia stopień złożoności sytuacji klienta oraz jego forma rozliczania podatkowego. Najłatwiejsza do bieżącej analizy będzie z pewnością pełna księgowość. Jednakże główne zasady są takie same dla wszystkich form rachunkowości. Przenosić zobowiązania, operować aktywami w bezpiecznym zakresie i płacić podatki, ale wtedy gdy jest to bezpieczne.

Wyobraź sobie sytuację, w której księgowa informuje Cię z wyprzedzeniem o sytuacji podatkowej w danym miesiącu. Nie informuje bez przyczyny, gdyż aktywa mogą nie zapewnić środków na bieżącą obsługę podatkową. Będziesz czuł się zaskoczony, nie koniecznością rewizji aktualnej sytuacji kosztowej, ale samą taką informacją. Postaramy się wspólnie ustalić, co możemy zrobić w aktualnym miesiącu, abyś nie czuł się zaskoczony wysokością zobowiązań. Wypracujemy model inwestycyjny lub kosztowy, dostosowany do możliwości i aktualnej sytuacji w Twojej firmie.

Jesteś bezpieczny w dobrych rękach

Jeżeli kiedykolwiek chciałeś, by ktoś pomyślał za Ciebie, to dobrze trafiłeś. Ty masz czas na prowadzenie interesów, a ja mam czas na spokojną analizę finansową. Zróbmy razem dream-team. Niech księgowość wyjdzie na wyższy poziom usług, współpracy i zaufania.

Ważne terminy podatkowe

do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

Ważne terminy księgowe – składki ZUS

do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.