jakie formy księgowości dla działalnośći

Początkujący przedsiębiorca, który dopiero zakłada swoją działalność gospodarczą, musi podjąć wiele ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór między pełną i uproszczoną księgowością. Oba te sposoby mają swoje wady i zalety, dlatego należy się dobrze zastanowić, która z nich najlepiej pasować będzie do indywidualnych potrzeb. Rachunkowość stawia przed przedsiębiorcą zadanie z interpretowania różnych przepisów prawnych. Tutaj trzeba być uważnym, a zwłaszcza na początku zakładania swojej działalności gospodarczej, aby nie zaczynać prowadzenia biznesu od dużych kosztów.

Czym jest uproszczona księgowość?

To zestaw podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych. Został on opracowany przez Państwo w celu określenia zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Główną funkcją uproszczonej księgowości jest obliczenie podatku. Sama rachunkowość dotyczy przede wszystkim dwóch instytucji – Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości stanowią:

  •  Ryczałt ewidencjonowany — forma polegająca na płaceniu określonej stawki podatku zależnej jedynie od przychodu. Stawki ryczałtu są dużo mniejsze niż standardowe stawki podatku. Płatności wynikają z wielkości sprzedaży, bez znaczenia jest czy firma odniosła zysk.
  • Karta podatkowa — To forma księgowości przeznaczona dla niedużej grupy przedsiębiorców. Polega ona na płaceniu stałej kwoty co miesiąc. To ile podatku zapłacisz, zależy m.in. od rodzaju działalności gospodarczej, a także ilości pracowników czy ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności. Odpowiednią stawkę podatku odczytuje się z tabeli.
  • Księga przychodów i rozchodów — metoda ta polega na sumowaniu przychodów oraz kosztów w specjalnej księdze, oraz płaceniu podatku od różnicy. Podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu, jednak nie musisz go płacić, gdy działalność gospodarcza nie przynosi zysku.

Czym jest pełna księgowość?

Pełną rachunkowość stanowi rozbudowany, sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy on do kontroli, analizy oraz generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś czasu.


W pełnej księgowości używa się systemu podwójnego zapisu, ewidencjonuje się każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Należy rejestrować również wszystkie operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przekroczą próg 1,2 mln euro przychodów netto, muszą prowadzić pełną księgowość. Nie ma znaczenia forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są ściśle określone w ustawach oraz zbiorach zasad, dzięki czemu istnieje możliwość porównywania firm między sobą. Wszystkie firmy korzystają z tych samych reguł. Dzięki czemu daje to bezpieczeństwo, że firmy nie będą zafałszowywać wyników, aby wprowadzić w błąd inwestora czy wyłudzić kredyt.


Należy mieć na uwadze również fakt, że niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej są ustawowo zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości, nawet gdy nie osiągają one tak wysokiego przychodu, jak 1,2 mln euro netto. Ma to miejsce w przypadku prowadzenia działalności, która zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem oraz ma na celu zapewnienie właścicielom, oraz ewentualnych kontrahentom szczegółowej kontroli nad przedsiębiorstwem. Ma to miejsce np. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *