Środki trwałe w krakowskim przedsiębiorstwie

Środki trwałe możesz wykorzystać zgodnie z profilem działalności firmy i z reguły mają postać materialną. Jednak zaliczenie przedmiotu do ewidencji środków trwałych wymaga spełnienia pewnych wymogów. Czym jest więc środek trwały i jak należy umieścić go w ewidencji księgowej?

Definicja środków trwałych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje jakimi cechami powinien odznaczać się środek trwały w przedsiębiorstwie. Zgodnie z artykułem 22 powyższego dokumentu, za środek trwały, można uznać:

  • budowlę,
  • budynek,
  • maszynę,
  • sprzęt lub inny przedmiot, który stanowi własność bądź współwłasność firmy, został nabyty albo wytworzony we własnym zakresie, a także jest kompletny i zdatny do użytku.

Ponadto za środki trwałe możesz uznać powyższe kategorie jedynie w sytuacji, gdy okres ich wykorzystania w firmie jest dłuższy niż rok. Dodatkowo za środki trwałe, na podstawie ustawy o rachunkowości, rozszerza się tę kategorię o ulepszenia w środkach trwałych oraz inwentarz żywy.

Ewidencja środków trwałych

Każdy środek trwały, który nabędziesz lub wyprodukujesz, powinieneś udokumentować fakturą. Następnie w zależności od wartości netto oraz wyboru przedsiębiorcy umieszczone albo w ewidencji środków trwałych, albo też bezpośrednio w kosztach. Przedmioty o wartości powyżej 10 000 zł według prawa musisz wprowadzić do ewidencji, konieczna jest również amortyzacja środka trwałego. W przypadku maszyn czy urządzeń o wartości poniżej 10 000 zł właściciel firmy ma dwie możliwości. Po pierwsze może wrzucić zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Po drugie może od razu wrzucić cały wydatek w koszty.
Należy pamiętać, że niektóre składniki majątku, uznane za środki trwałe nie podlegają obowiązkowym odpisom amortyzacyjnym. Wówczas należy tylko wprowadzić je do ewidencji. Odstępstwami od tej reguły są np. grunty czy eksponaty muzealne. Ewidencję środków trwałych najlepiej zlecić w biurze rachunkowym, które zajmie się kompleksową obsługą całości dokumentów księgowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *