Podatek VAT w przedsiębiorstwie co musisz wiedzieć

Własna firma to nie tylko przychody i niezależność. To również wiele obowiązków i dodatkowych opłat. Najgorszymi z nich, o których terminowości musimy pamiętać, są podatki. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku VAT. Jest on ustalany na fakturze i płacony przez nas lub dla nas na odpowiednie konto. Jednak jego ustalenie, w kwestii stawek, leży po stronie zarządzającego firmą. Jak więc ustalić stawkę podatku VAT, by nie otrzymać kary z urzędu skarbowego?

Podatek VAT w przedsiębiorstwie: co musisz wiedzieć?

Do kiedy płaci się VAT?

Zapłata podatku VAT następuje, po wcześniejszym złożeniu deklaracji VAT, a obecnie pliku JPK_V7. Podatek VAT należy opłacić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy. A więc za maj podatek VAT należy zapłacić do 25 czerwca. Wyjątkiem są mali podatnicy, którzy mają możliwość wyboru rozliczeń kwartalnych. Mały podatnik to podmiot, którego wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln Euro w poprzednim roku podatkowym. Aby skorzystać z rozliczenia kwartalnego, należy wcześniej powiadomić o tym urząd skarbowy.

Jakie są stawki VAT?

VAT na fakturach w pigułce

Ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT ciąży na przedsiębiorcy. Musi on na podstawie ustawy o podatku VAT i określonych przez państwo stawek, wybrać te, które odnoszą się do sprzedawanych przez niego produktów. Jeśli zrobi to błędnie, poniesie konsekwencje. W przypadku ustalenia stawki VAT niższej niż wymagana będzie musiał dopłacić, w przypadku wyższej wystarczy korekta faktury, a nadpłacony podatek powinien przejść na kolejny okres rozliczeniowy.

W Polsce podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%. Jest ona najczęściej stosowana, jednak istnieją od niej odstępstwa, w postaci stawek obniżonych, czyli 5% i 8%. Istnieje również możliwość 0% VAT-u, a także tzw. odwróconego obciążenia, wykorzystywanego najczęściej w branży budowlanej. Odwrócone obciążenie polega na tym, że podatek VAT płacony jest nie przez nabywcę usługi, ale tego, kto ją wytwarza.

Spotkać można się również z oznaczeniami ZW i NP. Pierwsze oznacza zwolnienie z opodatkowania, które przysługiwać może lekarzom albo firmom o małym obrocie rocznym, oraz NP dla produktów i usług, które nie podlegają opodatkowaniu.

Wysokość podatku VAT zależy od wartości netto na fakturze. To do niej doliczana jest wartość podatku, tworząc ostatecznie kwotę brutto. Na fakturze powinny znaleźć się więc informacje o wartości netto, procentowej stawce VAT wraz z wielkością liczbową oraz całkowitą wartością faktury.

Zła stawka VAT – co teraz?

Za błędy w naliczaniu stawek VAT w błędnych wysokościach odpowiada przedsiębiorstwo. Jeśli w ramach wystawiania faktury, zawyżyliśmy podatek VAT, to przedsiębiorca może, ale nie musi wystawiać faktury korygującej, musi natomiast złożyć korektę deklaracji VAT. Jeśli zaś zaniżył stawkę i okazało się, że zamiast 8% na fakturze powinno widnieć 23%, to taką fakturę korygującą będzie musiał wystawić. Inaczej, w przypadku kontroli istnieje ryzyko obarczenia przedsiębiorcy wysokimi karami pieniężnymi.

Split payment

Nowe przepisy regulują, że wszystkie wpływy z podatku VAT księgowane są na osobnym koncie firmowym w ramach tzw. split payment. Przedsiębiorca może z tego rachunku jedynie dokonywać transakcji związanych bezpośrednio z podatkiem VAT. W nietypowych przypadkach może się również ubiegać o jego zwrot.

Kiedy staje się podatnikiem VAT?

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT obowiązuje limit 200.000 zł. Po jego przekroczeniu przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Jeżeli przechodzisz na VAT i potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie księgowości w Krakowie, to skontaktuj się ze mną.

Do limitu zwolnienia z VAT nie wlicza się:

  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które są przedmiotowo zwolnione z VAT-u, z wyjątkiem:

– transakcji związanych z nieruchomościami,
– usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-42 ustawy o VAT (m.in. – usług udzielania kredytów),
– usług ubezpieczeniowych,
– jeśli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

  • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *