Jak prowadzić księgowość samodzielnie?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe firmy, wszędzie szukają oszczędności. Często wybierają oni samodzielne prowadzenie księgowości, aby zmniejszyć koszty. Muszą oni jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach, gdy decydują się na niezatrudnianie księgowej.

Samodzielna księgowość, a wniosek CEIDG-1

Przedsiębiorca, podczas zakładania działalności gospodarczej musi wskazać we wniosku CEIDG-1 podmiot, który będzie zajmował się księgowością firmy. Może on wybierać pomiędzy:

● samodzielnym prowadzeniem księgowości,
● zleceniem jej prowadzenia biurze rachunkowemu,
● zatrudnieniu księgowego.

Samodzielne prowadzenie księgowości jest szczególnie atrakcyjne dla firm, których przychody są niższe niż 1,2 mln euro. W takim przypadku mogą oni stosować uproszczoną księgowość, która wiąże się z mniejszą liczbą formalności w porównaniu do księgowości pełnej.


W przypadku podjęcia decyzji o samodzielnym zajmowaniu się sprawami finansowymi działalności gospodarczej, pole dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia księgowe należy pozostawić puste. Można również wprowadzić dane własnej firmy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców, którzy już mają założoną działalność gospodarczą. W przypadku przejścia na samodzielną księgowość muszą oni zaktualizować wpis do CEIDG najpóźniej do 7 dni licząc od dnia zmiany sposobu prowadzenia rozliczeń.

Księga przychodów i rozchodów

Podstawę do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy w przypadku skali podatkowej bądź podatku liniowego stanowi księga przychodów i rozchodów. Stanowi ona prostą ewidencję, w której zapisywane są wszelkie zdarzenia gospodarcze. Na koniec każdego miesiąca przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia wydruku wszystkich zapisów dokonanych w danym miesiącu. Należy go sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

Samodzielne prowadzenie księgowości to nie tylko wystawienie i gromadzenie faktur. Przedsiębiorca musi także prowadzić:

  • Rejestry VAT, gdy jest VAT-owcem,
  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy dokonuje on zakupów o wartości przekraczającej 3 500 złotych,
  • rejestr wyposażenia,
  • ewidencję przebiegu pojazdu do celu VAT oraz osobno podatku dochodowego, gdy wykorzystuje on swój pojazd zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych.

Wydrukowanie księgi przychodów i rozchodów za każdy miesiąc to nie koniec comiesięcznych obowiązków przedsiębiorcy. Musi on również zsumować wszystkie koszty, odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, opłacić składki ZUS oraz odprowadzić podatek VAT i złożyć stosowną deklarację VAT. Dokumenty księgowe należy przechowywać przez co najmniej 5 lat, poczynając od końca roku podatkowego, w którym minął termin płatności podatku dochodowego, z którym są one związane.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *