jak działa spółka akcyjna

Struktura spółki akcyjnej nadaje się do realizacji dużych projektów. Trzeba wspomnieć, że do utworzenia działalności opierającej się o ten rodzaj spółki konieczny jest wkład finansowy wynoszący, co najmniej 100 tysięcy złotych.

jak działa spółka akcyjna

Charakterystyka działania spółek akcyjnych

Na taką formę funkcjonowania firmy potrzeba minimum jednego podmiotu, może to być osoba fizyczna lub prawna, albo organizacja mająca zdolność prawną.

Sama spółka akcyjna posiada osobowość prawną oraz przywilej umieszczania akcji na giełdzie papierów wartościowych. Działalnością administruje zgromadzenie akcjonariuszy wyznaczające również zarząd do reprezentowania firmy, oprócz tego musi być powołana rada nadzorcza składająca się przynajmniej z 3 osób.

W spółkę inwestują swoim kapitałem akcjonariusze – jednostki otrzymujące z tego względu dywidendy. W razie niepowodzenia tracą wyłącznie swój wkład, natomiast za zaległości finansowe spółka odpowiada własnym majątkiem.


Przedsiębiorstwo musi prowadzić księgę akcji dokumentującą wszystkich akcjonariuszy oraz pełną księgowość, roczne raporty finansowe, a także audyty. Zarówno firma, jak i inwestujące w nią jednostki powinny od zysków odprowadzać podatek dochodowy.

Sprawdź moją ofertę usług księgowych, wśród których znajdziesz także pełną księgowość. Następnie skontaktuj się ze mną w celu ustalenia warunków współpracy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *