Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Kraków

Dowiedz się więcej o moim doświadczeniu czytając: Case Study Jak wygląda rozliczanie wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie? Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku jakim było wykonywanie sprawozdań finansowych. Konieczne jest jednak w dalszym ciągu tworzenie rocznych sprawozdań zarządów takich wspólnot, w tym także w krakowskich wspólnotach mieszkaniowych.  Takowe [...]
Księgowość Kraków

Przejście z KPiR na księgi rachunkowe.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić odpowiednie księgi w oparciu o zasady rachunkowe. W polskim systemie prawnym przewidziano dwa możliwe sposoby prowadzenia rachunkowości – przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz za pomocą ksiąg rachunkowych. Zaznaczyć należy, że pomiędzy wskazanymi księgami podatkowymi nie ma sztywnego podziału […]