Pełna księgowość

Pełna księgowość Kraków

Czym jest pełna księgowość? Czy się opłaca? Jakie są limity? Czy można przejść dobrowolnie na pełną księgowość? Na te oraz wiele innych pytań odpowiem poniżej.

Księgi handlowe

Pełne księgi w obiegowej opinii kojarzą się ze skomplikowanym, trudnym i drogim procesem zarządzania dokumentacją księgową. W rzeczywistości taka księgowość jest po prostu jednym z systemów ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz stanu majątku firmy. Moje usługi księgowe obejmują także księgi handlowe.

Co ważne, obejmuje ona wartość majątku uwzględnioną w wyposażeniu, środkach trwałych, towarach oraz na kontach i w gotówce. Właśnie z tego powodu jest tak niezwykle precyzyjna i wiarygodna.

Pełna księgowość w szczegółach

Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowośćProwadzenie ksiąg handlowych jest częścią rachunkowości i stanowi wyjątkowo rozbudowany, sformalizowany i na pierwszy rzut oka skomplikowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, zaistniałych w przedsiębiorstwie w ciągu całego roku podatkowego.

Co istotne prowadzenie ksiąg rachunkowych służy nie tylko do rejestrowania przychodów, kosztów oraz obliczania należnych podatków, służy przede wszystkim do stworzenia pełnego obrazu sytuacji finansowej działalności. Dzięki generowaniu szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej, w każdym momencie bez względu na stopień rozwoju, prowadzenie pełnej księgowości może wspomóc przedsiębiorcę zwłaszcza początkującego lub znajdującego się we wczesnym etapie prowadzenia działalności w efektywnym zarządzaniu firmą.

Co więcej, pełna księgowość może stanowić bezcenne narzędzie wykorzystywane m.in. do kontroli sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz analizy zysków i strat ponoszonych przez firmę.

Co wyróżnia pełną księgowość?

Co wyróżnia pełną księgowośćW przeciwieństwie do księgowości uproszczonej prowadzonej na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), w pełnej księgowości każda najmniejsza i pozornie nieistotna operacja jak wpływ do kasy, przelewy bankowe, zapłata za towar czy odszkodowanie znajduje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

Tym, co najbardziej wyróżnia pełną obsługę księgową, a zarazem czyni ją najbardziej skomplikowaną, jest system podwójnego zapisu, polega on na księgowaniu każdej operacji na dwóch niezależnych kontach. Zatem każda, nawet najdrobniejsza operacja pieniężna, nie pozostanie niezauważona i znajdzie odzwierciedlenie w ewidencji.

Ten typ ewidencji uwzględnia bowiem także wszelkie operacje bezgotówkowe jak na przykład spadek wartości środków trwałych, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcom, wszelkie zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych są zunifikowane, czyli ujednolicone oraz ściśle opisane w zbiorach ustaw.

Podsumowując, prowadzenie ksiąg rachunkowych w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, daje możliwość pozyskiwania, a następnie analizowania i nadzorowania wszelkich danych i informacji związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa.-

Dobrowolna czy obowiązkowa?

Wybór właściwej formy opodatkowania jest niezwykle ważny, ponieważ podjęta w tym zakresie decyzja będzie rzutowała na sposób prowadzenia księgowości w firmie. Na księgowości, opiera się tak naprawdę struktura całego przedsiębiorstwa oraz wszystkie zachodzące w nim procesy finansowe.

Pełna księgowość, kiedy jest obowiązkowa?

W praktyce pewne grupy podmiotów gospodarczych nie muszą rozstrzygać dylematu: prowadzić księgę handlową, czy też wybrać jedną z uproszczonych form opodatkowania.

Ustawodawca narzucił obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych poniższym podmiotom:

 • spółki handlowe oraz spółki cywilne z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które osiągają większy przychód netto niż 2 000 000 euro w polskiej walucie,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki administracyjne takie jak: gminy, powiaty oraz województwa wraz ze swoimi związkami, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
Pełna księgowość – dobrowolna

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby księgi rachunkowe prowadziła firma jednoosobowa czy niewielka spółka cywilna.

Teoretycznie bowiem, każdy nawet najmniejszy podmiot gospodarczy, może prowadzić pełną księgowość.

O wyborze tego rozwiązania powinni pomyśleć wszyscy przedsiębiorcy, którym zależy na stałym kontrolowaniu firmowych finansów. Z drugiej jednak strony wysokie koszty tego rozwiązania oraz jego zaawansowany stopień skomplikowania sprawia, że na pełną księgowość decydują się przede wszystkim większe jednostki organizacyjne, zdolne do zrealizowania wszelkich wymogów z tym związanych.

Zalety i wady pełnej księgowości

Zalety i wady pełnej księgowościPoniżej przedstawię zalety i wady oraz korzyści płynące z prowadzenia pełnej obsługi księgowej.

Zalety pełnej księgowości

Pomimo tego, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowanym i sformalizowanym sposobem rozliczania, stosując tę metodę księgowania, można odnieść sporo korzyści.

Niewątpliwe zalety prowadzenia ksiąg handlowych to:

 • uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniężnych oraz każdej transakcji, pozwala kontrolować i analizować wydatki, koszty oraz źródła otrzymywanych przychodów,
 • uzyskanie pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy z racji dokładnej wyceny majątku,
 • ułatwia planowanie przyszłych inwestycji,
 • dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, które obrazują stan rzeczywisty środków pieniężnych pozostających do dyspozycji,
 • możliwość monitorowania na bieżąco zachodzących zmian na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku firmy,
 • uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa
Wady pełnej księgowości

Pełna księgowość posiada również minusy, a najczęściej podkreślane to:

 • Wzrost kosztów, z uwagi na fakt, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem trudnym i skomplikowanym i wymaga dużej wiedzy, co wiąże się z zatrudnieniem profesjonalnego księgowego, bądź biura rachunkowego. Zapoznaj się z moim cennikiem obsługi księgowej.
 • Konieczność stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości. To także moje zadanie jako księgowej.
 • Bardzo skomplikowany, złożony i czasochłonny system ewidencji. Dlatego jest droższy, ale to się zwraca. Wiem z doświadczenia.

Podsumowując, prowadzenie pełnej księgowości narzuca na przedsiębiorcę znacznie więcej obowiązków niż w księgowość uproszczona. Niemniej ich realizacja nie oznacza, że rozbudowana forma ewidencji przychodów i rozchodów to jedynie uciążliwy obowiązek i wyższe koszty – ma swoje zalety.

Większa dokładność i dbałość o szczegóły pozwala lepiej przeanalizować obrót pieniędzy w firmie. Dzięki tym informacjom możliwe jest optymalne zaplanowanie wydatków i inwestycji oraz przewidzenie kwestii podatkowych na przyszłość. Pełna rachunkowość to także większa przejrzystość, co pomaga zbudować zaufanie do marki, a także przyciągnąć inwestorów i klientów.

Coraz więcej świadomych przedsiębiorców, zmienia dobrowolnie formę prowadzenia ewidencji księgowej, na pełną. Pełna księgowość wykorzystywana jest przez firmy dobrowolnie głównie dlatego, że dzięki niej zarząd firmy uzyskuje bardzo dużą ilość informacji na temat procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki sprawozdaniom finansowym możliwe jest opracowanie optymalnej polityki budżetowej i podatkowej.

Biuro rachunkowe czy księgowa Kraków?

Usługi księgowe prowadzone przez biuro rachunkowe ma tę wadę, że jest prowadzone przez biuro rachunkowe.

Problem polega na tym, że jedna księgowa ma zazwyczaj zbyt dużo firm i w efekcie, łatwo o błędy nie mówiąc już o braku indywidualnego podejścia czy doradztwa. Obsługa księgowa sprowadza się do czysto technicznego księgowania kolejnych dokumentów. Brak czasu, presja, brak indywidualnego podejścia to w skrócie główne wady usług księgowych prowadzonych przez biuro rachunkowe.

Kompleksowe usługi polegające na prowadzeniu księgowości, a także płac i kadr powinny być wykonywane z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do klienta. Indywidualna obsługa księgowa gwarantuje jakość usług na niespotykanym poziomie. Jednakże, aby taka obsługa księgowa była możliwa to, potrzebny jest czas. Dlatego postanowiłam świadczyć usługi księgowe tylko dla kilku firm. Każda z tych firm, może się czuć, jakby miała zatrudnioną własną księgową, która wie wszystko w każdym momencie o swoim kliencie. Nie ma takich usług księgowych na rynku ani takiego podejścia do obsługiwanych firm.

Świadczę kompleksowe usługi w pełnym zakresie, dysponuje doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym. Jakość świadczonych przeze mnie usług jest nieporównywalna ze zbiorem wielu firm, obsługiwanych jednocześnie przez biuro rachunkowe Kraków.