instrumenty finansowe na rynku nieruchomości

Instrumenty finansowe na rynku nieruchomości

Punktem wyjściowym przy formułowaniu definicji instrumentu finansowego jest określenie znaczenia aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentu kapitałowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązania finansowe należy rozumieć jako zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Aktywa finansowe to należności od innych osób i instytucji, które znajdują […]

Założyciele spółki z o.o.

Założyciele spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych nie określa expressis verbis kto może być założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Generalną zasadą jest, że spółkę tego rodzaju mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Założyć spółkę może również osobowa spółka handlowa, zatem przede wszystkim spółka jawna oraz spółka komandytowa i partnerska.  Spółki osobowe (w tym również komandytowo-akcyjna) nie […]

jak działa spółka akcyjna

Jak działa spółka akcyjna?

Struktura spółki akcyjnej nadaje się do realizacji dużych projektów. Trzeba wspomnieć, że do utworzenia działalności opierającej się o ten rodzaj spółki konieczny jest wkład finansowy wynoszący, co najmniej 100 tysięcy złotych. Charakterystyka działania spółek akcyjnych Na taką formę funkcjonowania firmy potrzeba minimum jednego podmiotu, może to być osoba fizyczna lub prawna, albo organizacja mająca zdolność […]

Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych

Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych

W każdym rodzaju działalności dział księgowości czy finansów jest niezwykle ważny z racji tego, że osoby tam zatrudnione sprawują opiekę nad finansami przedsiębiorstwa. Finanse muszą być należycie sprawowane, a także rozliczane. Osoby zajmujące się sprawami stricte finansowymi muszą należycie stosować się do zasad rachunkowości do danej działalności. Właśnie dlatego, warto korzystać z usług takich jak: […]

Outsourcing. Fundusze inwestycyjne

Outsourcing. Fundusze inwestycyjne

aOutsourcing (ang. outise-resource-using) polega na powierzeniu zewnętrznym źródłom zadań, funkcji, projektów i innych procesów związanych z funkcjonowaniem firmy. “Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej” – Henry Ford Decydując się […]

Podatek VAT w przedsiębiorstwie co musisz wiedzieć

Podatek VAT w przedsiębiorstwie: co musisz wiedzieć?

Własna firma to nie tylko przychody i niezależność. To również wiele obowiązków i dodatkowych opłat. Najgorszymi z nich, o których terminowości musimy pamiętać są podatki. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku VAT. Jest on ustalany na fakturze i płacony przez nas lub dla nas na odpowiednie konto. Jednak jego ustalenie, w kwestii stawek, leży […]

Rozliczenie podatku z czech Kraków

Zakładanie firmy w Krakowie: księgowa wsparciem dla przedsiębiorców

Polskie prawo handlowe jest dość skomplikowane, a ponadto przepisy z zakresu rachunkowości i podatków należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Każdy błąd na etapie zakładania działalności lub spółki może mieć dla przedsiębiorcy negatywne skutki w przyszłości. Nie należy ryzykować – najbezpieczniej powierzyć proces rejestracji profesjonalistom, którzy sprawnie dopełnią wszelkich formalności, dbając zarówno o […]

Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Kraków

Dowiedz się więcej o moim doświadczeniu czytając: Case Study Jak wygląda rozliczanie wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie? Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku jakim było wykonywanie sprawozdań finansowych. Konieczne jest jednak w dalszym ciągu tworzenie rocznych sprawozdań zarządów takich wspólnot, w tym także w krakowskich wspólnotach mieszkaniowych.  Takowe [...]
Księgowość Kraków

Przejście z KPiR na księgi rachunkowe.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić odpowiednie księgi w oparciu o zasady rachunkowe. W polskim systemie prawnym przewidziano dwa możliwe sposoby prowadzenia rachunkowości – przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz za pomocą ksiąg rachunkowych. Zaznaczyć należy, że pomiędzy wskazanymi księgami podatkowymi nie ma sztywnego podziału […]